Default database is cuberek28_cuberek28nowa1011

Regulamin NaszejListyPrezentów


I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego NaszaListaPrezentow.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu NaszaListaPrezentow.pl.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 maja 2018 r.

II. Definicje

NaszaListaPrezentow.pl / Serwis - serwis internetowy, którego właścicielem jest:
Krzysztof Cuber /NIP 646-275-10-63/.
Serwis nie jest sklepem internetowym lecz jedynie narzędziem, dzięki któremu przyszłe Pary Młode mogą poinformować zaproszonych Gości co chcięliby dostać na prezent w dniu Ich Ślubu

Użytkownik - osoba/osoby (przyszła Para Młoda), która założyła Listę Prezentów/ Konto Użytkownika za pomocą formularza rejestracji, wypełniając wymagane w procesie rejestracji dane.

Konto Użytkownika/Lista Prezentów - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła do logowania) miejsce w Serwisie, w którym zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoją listę przedmiotów, które chciałby otrzymać od Gości. Lista Prezentów przeznaczona jest dla przyszłych par młodych, chcących poinformować zaproszonych na uroczystość weselną Gości, o przedmiotach, które chcieliby otrzymać. Rejestracja konta oraz jego utrzymanie jest bezpłatne. Konto Użytkownika jest aktywne przez okres pół roku. Istnieje możliwość przedłużenia aktywności Konta.

Gość - osoba, odwiedzająca Serwis w celu rezerwacji (a następnie kupna) wybranych przez niego prezentów znajdujących się na Liście Prezentów. Namiary na Listę Prezentów w postaci Hasła dla Gości Gość otrzymuje od Użytkownika. W celu odnalezienia Listy Prezentów konieczne jest podanie również Nazwiska Pani lub Pana Młodego, które z natury rzeczy Gość powinien znać.

Dodanie Prezentu do Listy - rejestracja wpisu zawierającego dane dotyczące prezentu, ktróry Uzytkownik chciałby otrzymać.

Obsługa Serwisu - osoby administrujące Serwisem, z którymi kontakt uzyskać można telefonicznie pod numerem 507-776-253 lub poprzez e-mail: kontakt@naszalistaprezentow.pl

III. Zasady ogólne:

1. Użytkownik ma możliwość :

a. posiadania własnego Konta Użytkownika/Listy Prezentów w Serwisie,
b. dodawania Prezentów będących własnym pomysłem na prezent,
c. dodawania Prezentów bezpośrednio z Pomysłów na Prezenty Weselne,
d. edycji oraz usuwania Prezentów z Listy Prezentów,
e. dodawania zdjęć Prezentów oraz Linków do Przedmiotów,
f. rezerwacji Prezentów w imieniu Gości,

2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
a. wielokrotne rejestrowanie Konta
b. wielokrotne, nieuzasadnione umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów na Liście Prezentów.
c. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów NaszaListaPrezentow.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
d. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,

3. Użytkownik oświadcza, iż dodając Prezenty do Listy Prezentów wyraża chęć ich otrzymania.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika Obsługa Serwisu może zablokować lub usunąć na stałe Konto Użytkownika.

IV. Rejestracja :

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.naszalistaprezentow.pl/rejestracja.php
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Listy Prezentów.
3. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym NaszaListaPrezentow.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych przedstawioną w dalszej części Regulaminu.
4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych :

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Usługi w związku z korzystaniem z Usługi jest właściciel.
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Usługi podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).
3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługi, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Serwis, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: www.naszalistaprezentow.pl/polityka-prywatnosci.
4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika Usługi, wykorzystywane przez Serwis w celu świadczenia Usługi, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z Ustawą, a od dnia 25 maja 2018 r. z RODO, ani sprzedawane.

VI. Odpowiedzialność Serwisu:

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez Użytkowników ani przez sklepy internetowe oferujące swoje produkty w Serwisie.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów jak i sposób obsługi przez sklepy internetowe, do których przekierowywani są użytkownicy.

VI. Regulamin:

1. Serwis NaszaListaPrezentow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem NaszaListaPrezentow.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.